Mirëmbajtje të gypave të ujit, nxemjes, ashensorëve e pastrimin e shtëpiave e gjeni te kompania “VALONI”

 Mirëmbajtje të gypave të ujit, nxemjes, ashensorëve e pastrimin e shtëpiave e gjeni te kompania “VALONI”

Kompani “VALONI” përveç që merret me mirmbajtjen dhe pastrimin e shtëpijave e banesave, kjo kompani operon edhe me sektor të tjerë.

“VALONI” merret edhe me mirëmbajtjen e ashensorëve, gypave të ujit, nxemjeve dhe rrymës, shkruan Neutral.al

Juve ju mbetet të thirrni në numrin më poshtë: